VIII. Národní seminář informačního vzdělávání – NASIV 2018

VIII. Národní seminář informačního vzdělávání

NASIV 2018

Brno | 12. – 13. červen 2018

4

státy

7

témat

15

workshopů

32

přednášek

3

exkurze

Plánovaný harmonogram semináře

31. 3. 2017 ukončení přihlašování příspěvků

2. 5. 2017 zveřejnění programu konference

1. 6. 2017 zahájení přihlašování na workshopy

13. - 14. 6. 2017 konání konference

Pokud chcete být informováni o aktualitách při přípravě semináře, přihlaste se k odběru newsletteru ve spodní části stránky.

Témata pro rok 2018

VIII. ročník Národního semináře informačního vzdělávání, tradičně organizovaný KISK FF MU, se stejně jako předchozí ročník uskuteční v Brně, tentokrát 12. – 13. června 2018. Seminář se opět bude skládat z odborných přednášek a workshopů, jejichž cílem je podpořit knihovníky v tématech, která je mohou inspirovat při realizaci jimi nabízených lekcí pro různé cílové skupiny. Stejně jako v předchozích letech bude nabídka dostatečně široká, aby si vybrali knihovníci z akademických i základních knihoven, začátečníci i pokročilí.

 

V roce 2018 se chceme zaměřit nejen na předmět lekcí, ale také na důležitý kontext pro jejich realizaci – na prosazování informačního vzdělávání (information literacy advocacy). Vycházíme z pojetí tématu ALA Office for Library Advocacy. Zaměřovat, ale ne omezovat, se budeme na elektronické prostředí. Do programu budou zahrnuta následující témata:

Strategické prosazování informačního vzdělávání
Strategické řízení v informačním vzdělávání (tvorba strategie knihovny a pozice vzdělávání, tvorba vzdělávací strategie, personální strategie, knihovnictví založené na důkazech...)
Řízení vztahu s partnery v informačním vzdělávání (identifikace partnerů, spolupráce se zřizovatelem, školami, dokládání efektivity spolupráce…)
Komunikační a marketingová strategie pro obhajobu vzdělávacích aktivit (propagace tradičními i elektronickými materiály, digitální komunikace s uživateli, argumentace...)
Dobrá praxe v informačním vzdělávání
Využití sdíleného vzdělávacího obsahu (materiálů, lekcí...)
Inspirace v osvědčených tématech (ukázky lekcí a témat)
Inspirace při vzdělávání různých cílových skupin

Přihlášení příspěvku

Cílem semináře je umožnit vzájemnou podporu knihovníků při jejich vzdělávací praxi. Vzhledem k zaměření letošního ročníku ale mohou výrazně pomoci i knihovníci nejen ve vedoucích pozicích, kteří vzdělávání umožňují a podporují. Jsme přesvědčení, že je řada knihovníků, kteří k tématům semináře mají čím přispět a rádi bychom je v tomto podpořili. Pokud chcete také podpořit NASIV a praxi v knihovnách, podělte se s námi o své znalosti a zkušenosti a do 16. 4. 2018 přihlaste svůj příspěvek do programu. Přihlásit můžete přednášku (30 min. včetně diskuze) nebo praktický workshop (90 min.).

Přihlásit příspěvek na NASIV

Plánovaný harmonogram semináře

16. 4. 2018 ukončení přihlašování příspěvků
24. 4. 2018 zveřejnění programu konference a spuštění registrace
28. 5. 2018 zahájení přihlašování na workshopy
5. 6. 2018 ukončení registrací
12. - 13. 6. 2018 konání konference

Pokud chcete být informováni o aktualitách při přípravě semináře, přihlaste se k odběru newsletteru ve spodní části stránky.

Registrace na konferenci právě probíhá

Koho kontaktovat

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

kovarova@phil.muni.cz
garantka odborného programu

Bc. Dominika Rebhanová

Bc. Dominika Rebhanová

rebhanova@mail.muni.cz
koordinátorka konference

Místo
konání

Kabinet informačních studií a knihovnictví

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (budova B2)
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Jak na NASIV?

Národní seminář informačního vzdělávání je pořádán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2.

Zanechte nám na sebe kontakt a o všem se dozvíte jako první.