Modul 4: Práce se specifickými skupinami uživatelů

Studijní část

Studijní část je podložená vybranými video - přednáškami z Národního semináře.

  • 1. Sociokulturní specifika uživatelů ve vzdělávacích aktivitách knihoven
  • 2. Potřeby seniorů v práci s internetem - výsledky výzkumu
  • 3. Knihy, žáci SOŠ Luhačovice, senioři a canisterapie
  • 4. Hodnocení kvality informací nejen v medicíně
  • 5. Jaké služby e-participace lze aktuálně v ČR využít?
  • 6. Nástroje pro monitoring sociálních sítí
  • 7. Audiovizuální materiály vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS.CZ) a jejich využití v knihovnách
  • 8. Otvorená veda a informačná gramotnosť
  • 9. Knihovník jako mediátor digitálního obsahu pro Digital humanities

Sociokulturní specifika uživatelů ve vzdělávacích aktivitách knihoven

Potřeby seniorů v práci s internetem - výsledky výzkumu

Knihy, žáci SOŠ Luhačovice, senioři a canisterapie

Hodnocení kvality informací nejen v medicíně

Jaké služby e-participace lze aktuálně v ČR využít?

Nástroje pro monitoring sociálních sítí

Audiovizuální materiály vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS.CZ) a jejich využití v knihovnách

Otvorená veda a informačná gramotnosť

Knihovník jako mediátor digitálního obsahu pro Digital humanities

Evaluační část

Otestuje si nové vědomosti v závěrečném kvízu.

1. Novela upravující školský zákon z hlediska inkluze, která mimo jiné ruší kategorizace žáků, vyšla v roce:

Sociokulturní specifika uživatelů ve vzdělávacích aktivitách knihoven