Modul 3: Strategické řízení a vztahy s partnery v IV

Studijní část

Studijní část je podložená vybranými video - přednáškami z Národního semináře.

  • 1. Statistiky VŠ knihoven a jejich uplatnění v knihovní advokacii
  • 2. Edukace informační gramotnosti ve strategii činnosti knihovny
  • 3. Jak prosadit a udržet informační vzdělávání na fakultě z pohledu knihovníků
  • 4. Praxe studentů SŠ v knihovnách
  • 5. Zapojení zahraniční dobrovolnice do lekcí pro školy
  • 6. Podpora dalšího vzdělávání knihovníků Ministerstvem kultury
  • 7. Jak nastavit praxe studentů pro efektivní spolupráci školy a knihovny

Statistiky VŠ knihoven a jejich uplatnění v knihovní advokacii

Edukace informační gramotnosti ve strategii činnosti knihovny

Jak prosadit a udržet informační vzdělávání na fakultě z pohledu knihovníků

Praxe studentů SŠ v knihovnách

Zapojení zahraniční dobrovolnice do lekcí pro školy

Podpora dalšího vzdělávání knihovníků Ministerstvem kultury

Jak nastavit praxe studentů pro efektivní spolupráci školy a knihovny

Evaluační část

Otestuje si nové vědomosti v závěrečném kvízu.

1. Který ze jmenovaných reklamních prostředků je nejefektivnější?

Statistiky VŠ knihoven a jejich uplatnění v knihovní advokacii